Ngoại Thương

TRAO ĐỔI ONLINE

Hướng dẫn sử dụng CHATBOX:

Tên hiển thị : Đánh nick name của mình vào | Email/Url : Bạn có thể nhập email hoặc không cần nhập cũng được |Nội dung: Bạn nhập nội dung của mình vào đây, sau đó ấn nút Gửi.

Video Trưc Tuyến
QUY TRÌNH ĐÓNG HÀNG XUẤT

BẮT VỢ TÂY BẮC

NHẠC CAFE GUITAR
Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập
  • Hôm nay 524
  • Tổng lượt truy cập 2,383,233

Incoterms 2010

Incoterms 2010 "EXW - Ex Works – Giao tại xưởng"

3 quyết định quan trọng trong thư tín thương mại

Toàn cầu hóa đã tạo nên nhiều thay đổi trong việc giao dịch thương mại. Nhân viên của một tập đoàn có thể sinh sống trên nhiều quốc gia trên thế giới và nói những ngôn ngữ khác nhau. Vậy thì các thương gia trên toàn cầu sẽ giao dịch vớ

Ủy thác Nhập Khẩu là gì?

Ủy thác nhập khẩu là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện việc nhập khẩu.

Phân tích và so sánh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế với trong nước ?

Phân tích và so sánh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế với trong nước ?

Hóa đơn thương mại (Invoice) trong Xuất nhập khẩu và trong hồ sơ hải quan

Hóa đơn thương mại (Invoice) trong Xuất nhập khẩu và trong hồ sơ hải quan

Các bước thực hiện hợp đồng ngoại thương

Các bước thực hiện hợp đồng ngoại thương

Thư tín dụng không thể hủy ngang (L/C thông dụng nhất)

Thư tín dụng không thể hủy ngang (IRREVOCABLE L/C)

Các bên tham gia và Quy trình mở L/C?

Các bên tham gia và Quy trình mở L/C?

L/C là gì?

LC là gì vậy?