Bảng theo dõi khai thác Container tại kho CFS NORTHFREIGHT

TRAO ĐỔI ONLINE

Hướng dẫn sử dụng CHATBOX:

Tên hiển thị : Đánh nick name của mình vào | Email/Url : Bạn có thể nhập email hoặc không cần nhập cũng được |Nội dung: Bạn nhập nội dung của mình vào đây, sau đó ấn nút Gửi.

Video Trưc Tuyến
QUY TRÌNH ĐÓNG HÀNG XUẤT

BẮT VỢ TÂY BẮC

NHẠC CAFE GUITAR
Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập
  • Hôm nay 833
  • Tổng lượt truy cập 2,383,544

Bảng theo dõi khai thác Container tại kho CFS NORTHFREIGHT

24/08/2018, 04:51 pm

Update chi tiết tình trạng khai thác Container tại kho bãi NorthFreight cho mọi người tiện theo dõi.

BẢNG THEO DÕI KHAI THÁC CONTAINER TẠI KHO NORTHFREIGHT

MÃ KHO: 03CEC02 | TEL: 0225.3765919 | HẢI QUAN KHO : 0904.131903 |

Kho CFS MACS SHIPPING : 0225.32602280972.888568Kho CFS TASA Đông Hải0225.3769561 - 0936.921345 | Kho CFS VIET FRACH0225.3979355 - 0982.485958

Số Container

Tên tàu vận chuyển

20' 40'

Cảng đến

(Thời gian tàu cập cảng khai thác)

Tình trạng khai

thác container

FFAU1140313 SITC HAIPHONG V.1918S * ĐÌNH VŨ | ETA (20.05) Chưa Khai Thác
TEMU7822442
* Chưa Khai Thác
GESU6715222 * Chưa Khai Thác
BMOU1390878 SUNNY CANNA 1910S * ĐÌNH VŨ | ETA (19.05) Đã Khai Thác
NSSU0176684 * Đã Khai Thác
KMTU9255799 PEGASUS ZETTA 0080W * HẢI AN | ETA (18.05) Đã Khai Thác
SMCU1009826 * Đã Khai Thác
DRYU9223477 * Đã Khai Thác
TEMU2276992 WAN HAI 162 S358 * TÂN VŨ | ETA (17.05) Chưa Khai Thác
CAIU9655572 INSIGHT N006 * TÂN VŨ | ETA (16.05) Đã Khai Thác
IAAU1749425 * Đã Khai Thác
NSSU7043364 HAIAN LINK 0013S * GREEN PORT | ETA (14.05) Đã Khai Thác
UETU5779718 SITC INCHON 1912S * ĐÌNH VŨ | ETA (15.05) Đã Khai Thác
TRHU3810196 * Đã Khai Thác
BEAU4342863 REFLECTION 1912S * ĐÌNH VŨ | ETA (15.05) Đã Khai Thác
KWLU2150550 ZHONG LIAN HAI XIA 1920W * PTSC.ĐÌNH VŨ | ETA (15.05) Đã Khai Thác
HALU5694991 KHARIS HERITAGE 0018S * TÂN VŨ | ETA (15.05) Đã Khai Thác
WHSU2077435 WAN HAI 213 S344 * TÂN VŨ | ETA (14.05) Đã Khai Thác
TGHU6799102 KUO LUNG 1917S * PTSC.ĐÌNH VŨ | ETA (11.05) Đã Khai Thác
BMOU6846240 * Đã Khai Thác
NSSU7071896 HONGKONG VOYAGER 0101S * ĐÌNH VŨ | ETA (12.05)
Đã Khai Thác
BEAU2912988 SITC WEIHAI V.1912S * ĐÌNH VŨ | ETA (09.05) Đã Khai Thác
GESU5152799 SM TOKYO 1909 W *

HẢI AN | ETA (10.05)

Đã Khai Thác
CAIU2108640 * Đã Khai Thác
SMCU1105368 * Đã Khai Thác
SMCU1245797 * Đã Khai Thác
YMLU3598610 YM INTELLIGENT 147A * NAM HẢI Đ.VŨ | ETA (09.05) Đã Khai Thác
TGHU6908008 WAN HAI 171 N265 * TÂN VŨ | ETA (08.05) Đã Khai Thác
TEMU1236038 HSL AQUA 1906S * TÂN VŨ | ETA (08.05) Đã Khai Thác
TEMU8652320 * Đã Khai Thác
HAHU5024672 VENUS C 1918S * NAM ĐÌNH VŨ | ETA (08.05) Đã Khai Thác
KWLU5120564 ZHONG LIAN HAI XIA 1919W * PTSC.ĐÌNH VŨ | ETA (08.05) Đã Khai Thác
TEMU8148345 SITC MOJI V.1910S * TÂN CẢNG 189 | ETA (07.05) Đã Khai Thác
WHSU2257083 WAN HAI 205 S487 * TÂN VŨ | ETA (07.05) Đã Khai Thác
SITU2852868 SITC DANANG 1912S *
ĐÌNH VŨ | ETA (07.05) Đã Khai Thác
TCKU1462431 *
Đã Khai Thác
SITU9046740 * Đã Khai Thác
NSSU7091742 SUNNY CANNA 1909S * ĐÌNH VŨ | ETA (05.05) Đã Khai Thác

 

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác